پیشنهاد سردبیر
اقتصادی
فرهنگی
بین الملل
سرانجام آئین‌نامه و ضوابط حضورناشران داخلی و خارجی نمایشگاه کتاب ابلاغ شد
آئین نامه‌‌ها و ضوابط حضورناشران داخلی، ناشران خارجی، بخش بین الملل و آئین نامه و دستورالعمل هیأت رسیدگی به تخلّفات ناشران در سایت نمایشگاه کتاب تهران (tibf.ir) بارگذاری و این آیین‌نامه‌ها از سوی رئیس نمایشگاه کتاب ابلاغ شد.
به گزارش‌‌‌‌‌تی گیلان به نقل از خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، ضوابط حضور ناشران داخلی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در بخش ناشران داخلی و خارجی ابلاغ شد. ۱. ثبت‌نام ۱-۱. ناشران فعّال سراسر کشور اعم از خصوصی و غیرخصوصی که دارای پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند و شرایط ثبت‌نام را احراز کنند، می‌توانند به تفکیک هر حوزه طبق زمان‌بندی اعلام‌شده توسط کمیته ناشران داخلی، از طریق سامانه مربوط در نمایشگاه ثبت‌نام نمایند. ۲-۱. کمیته ناشران داخلی موظف است حداقل چهار ماه قبل از زمان برگزاری نمایشگاه، نسبت به ثبت‌نام ناشران داخلی اقدام کند. تبصره ۱: زمان شروع و پایان ثبت‌نام ناشران داخلی در چهارچوب زمان‌بندی کلی نمایشگاه و مصوبات شورای برنامه‌ریزی، با تشخیص کمیتة ناشران داخلی است و تمدید این مهلت نیز با پیشنهاد کمیته یادشده و تأیید معاون اجرایی نمایشگاه خواهد بود. تبصره ۲: کمیته ناشران داخلی، از پذیرش هرگونه تقاضا پس از پایان مهلت اعلام‌شده برای ثبت‌نام معذور است و هیچ تعهدی از حیث واگذاری غرفه در قبال ناشرانی که در زمان ثبت‌نام اطلاعات نادرست یا ناقص ارائه دهند یا مدارک خود را بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام ارائه کنند، نخواهد داشت. ۳-۱. مبنای ثبت‌نام برای ناشران علاوه بر دارا بودن پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تفکیک هر حوزه و بر اساس تعداد کتاب‌های منتشرشده، بدین شرح است: ناشران بخش کتاب‌های عمومی، دانشگاهی و آموزشی: ۴۰ عنوان کتاب؛
ناشران بخش کتاب‌های کودک و نوجوان: ۴۵ عنوان کتاب؛
ناشران بخش نشر الکترونیک: ۴۰ عنوان کتاب الکترونیک. ۴-۱. ناشران ملزم‌اند قبل از ثبت‌نام، برای کنترل اطلاعات کتاب‌های خود به سامانه ثبت‌نام نمایشگاه مراجعه و در صورت مشاهده مغایرت، نسخه‌ای از کتاب را به همراه تصویر اعلام وصول به بانک اطلاعات کتاب در مؤسسه خانه کتاب ارائه و نسبت به پیگیری برای تکمیل و تصحیح اطلاعات کتاب‌های خود اقدام کنند. ۵-۱. آن دسته از ناشرانی که شرایط ثبت‌نام ازلحاظ دارا بودن تعداد عناوین منتشرشده را احراز نمی‌کنند، می توانند نسبت به ثبت‌نام موقت اقدام کنند. درخواست این دسته از ناشران در کارگروه تخصصی مرتبط (متشکل از مدیر بخش، مدیر کمیته ناشران داخلی و رئیس کارگروه نظارت بر نشر داخلی) مورد بررسی واقع خواهد شد و نظر کارگروه یادشده ملاک عمل برای تخصیص غرفه خواهد بود. ۶-۱. ثبت‌نام از ناشرانی که دارای پیشینه تخلّف و دریافت تذکر در نمایشگاه‌ گذشته هستند، منوط به بررسی و موافقت کارگروه تخصصی یادشده است. ۲. تخصیص غرفه ۱-۲. محاسبه تعداد عناوین متقاضیان بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در مؤسسه خانه کتاب (صرفاً تا پایان زمان ثبت‌نام) و عناوین منتشرشده هر انتشارات طی دوره نمایشگاهی برای متقاضیان بخش‌های مختلف به شرح زیر است و عناوین منتشرشده پیش ‌از این دوره، در تخصیص متراژ غرفه مؤثر نخواهد بود: ناشران کتاب‌های عمومی، دانشگاهی، کودک و نوجوان و آموزشی: بر اساس عناوین منتشرشده طی چهار سال منتهی به پایان زمان ثبت‌نام؛

برای ناشران کتاب‌های کمک‌درسی و کمک‌آموزشی و کنکوری (در تمامی مقاطع)، عناوین منتشرشده طی یک سال منتهی به پایان زمان ثبت‌نام ملاک قرار خواهد گرفت.ناشران کتاب‌های الکترونیک: بر اساس عناوین منتشرشده طی دو سال منتهی به پایان زمان ثبت‌نام؛ ۲-۲. در همه حوزه‌ها، حداقل ۱۵ عنوان از کتاب‌های منتشرشده (طی دوره یادشده در بند فوق)، باید چاپ اول باشد. تبصره: امتیاز هر عنوان کتاب (چاپ اول یا تجدید چاپ) طی این دوره، فقط یک‌بار محاسبه می‌شود. ۳-۲. انتشار کتاب‌های زیر از مصادیق کتاب‌های دارای امتیاز برای تخصیص غرفه در نمایشگاه محسوب نمی‌شود: الف. کتاب‌هایی که با حفظ محتوا و ظاهر یکسان، به‌صورت جداگانه توسط چند ناشر منتشر شده است؛ ب. کتاب‌های افست­ خارجی که صرفاً با درج شابک (یا با شابک ناشر اصلی) و یا اضافه کردن صفحة شناسنامه، در داخل کشور بازنشر شده باشد؛ ج. کتاب‌هایی که ازنظر الزام ناشر به پرداخت حق‌التألیف و کسب اجازه از صاحب اثر، فاقد متولی خاص برای انتشار بوده و به لحاظ قانونی انتشار آن‌ها برای همة ناشران بلامانع و آزاد باشد و بازنشر این کتاب‌ها در عمل تولید جدیدی در حوزة نشر محسوب نشود. تبصره: در مصادیق مورد اختلاف، مطابق نظر کارگروه تخصصی مندرج در بند ۵-۱ اقدام خواهد شد. ۴-۲. کتاب‌های الکترونیک و صورت‌های جدید کتاب (دیداری و شنیداری) نیز مشابه کتاب‌های چاپی، در شاخص‌های تعیین متراژ غرفة ناشرانِ شرکت‌کننده لحاظ خواهد شد. ۵-۲. ملاک ثبت‌نام قطعی برای اختصاص غرفه، ورود اطلاعات کامل و دقیق کتاب‌های «موجود و قابل‌عرضه» در نمایشگاه و ارائة اسناد و مدارک موردنیاز و واریز وجه مربوط و دریافت تأییدیه است. بر این اساس، صرف دارا بودن اعلام وصول کتاب، ایجادکنندة حق برای دریافت غرفه (بدون عرضه و ارائة آن در نمایشگاه) نیست و کمیتة ناشران داخلی و کارگروه نظارتی مربوط موظف‌اند به روش‌های مقتضی نسبت به راستی­آزمایی و مطابقت عناوین اعلام‌شده در سامانه توسط ناشر با عناوین عرضه‌شده در نمایشگاه اقدام و موارد عدم مطابقت را به هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه اعلام کنند. ۶-۲. تخصیص غرفه به هر ناشر و تعیین متراژ آن در بخش‌های مختلف، بر اساس متراژ مفید سالن‌های در اختیار و شاخص‌هایی همچون تعداد عناوین، تعداد صفحات، کیفیت آثار از حیث محتوا، مرجع بودن (فرهنگنامه و دائره‌المعارف تألیفی)، نگارش (تألیف، ترجمه، گردآوری، تصویرگری و ...) و همچنین توجه به ارزش‌های اسلامی و فرهنگی جامعه و آثار برگزیده در جشنواره‌های مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نفیس بودن آثار (تألیفاتی که افزون بر محتوای متعالی، به لحاظ فیزیکی زیبا، باکیفیت و ماندگار است)، خواهد بود. ۷-۲. ناشران مجاز به واگذاری غرفه به غیر (در هر قالب و تحت هر عنوان) نیستند و مطابق مقررات و ضوابط، با متخلفان برخورد خواهد شد. ۸-۲. تخصیص غرفه به متقاضیان و جانمایی در هریک از سالن‌های نمایشگاه، مطابق دستورالعمل مربوط خواهد بود. ۳. نمایندگی ۱-۳. ناشری که شرایط ثبت‌نام را داشته باشد، میتواند حداکثر نمایندگی سه ناشر دیگر را اخذ نماید که می‌باید به‌صورت مشترک کاربرگ مربوط به نمایندگی را تکمیل، ممهور و در هنگام ثبت‌نام در سامانه نمایشگاه ثبت کنند. تبصره: چنانچه مجموع کتاب‌هایی که ناشرِ شرکت­ کننده در نمایشگاه به نمایندگی می‌پذیرد بیش از ۴۵ عنوان کتاب باشد، تا سه مترمربع به متراژ غرفة ناشر نمایندگی‌پذیر افزوده خواهد شد. ۲-۳. ثبت مراتب دریافت و پذیرش نمایندگی در هنگام ثبت‌نام و تکمیل و ارائه فرم نمایندگی و درج اطلاعات کتب ناشر واگذارکننده نمایندگی در سامانه، الزامی است و نمایندگی‌های ثبت­ نشده در سامانه ملاک عمل قرار نمی‌گیرد. ۳-۳. ناشرانی که در نمایشگاه شرکت می‌کنند، فقط در صورت داشتن نمایندگی رسمی از ناشران غایب در نمایشگاه (که در سامانه ثبت شده باشد)، حق فروش کتاب آن‌ها را دارند. هر ناشرِ غایب در نمایشگاه، می‌تواند فقط به یک انتشاراتی نمایندگی فروش کتاب‌های خود را واگذار نماید. ۴-۳. عرضه کتب سایر ناشران بدون داشتن نمایندگی مکتوب و رسمی (که صرفاً تا پایان مهلت ثبت‌نام در سامانه نمایشگاه ثبت شده باشد)، ممنوع است. تبصره: تشکل‌ها، نهادهای دولتی و تعاونی‌های نشر، فقط مجاز به دریافت نمایندگی و عرضه و فروش کتب ناشرانی هستند که در نمایشگاه حضور ندارند. ۵-۳. عرضه کتب ناشرانی که به‌موجب رأی قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات به محرومیت از حضور در نمایشگاه محکوم شده‌اند، مجاز نیست و موجب محرومیت ناشرِ عرضه ­کننده این کتب از حضور در نمایشگاه خواهد شد. سایر بندهای شرایط و ضوابط را اینجا بخوانید. * هزینه غرفه  لازم است ناشران پس از اعلام متراژ تخصیصی غرفه‌ها، تمامی هزینه غرفه را بر اساس جدول زیر در زمان تعیین‌شده به ‌حسابیکه از سوی کمیته ناشران داخلی اعلام می‌شود، واریز ‌کنند: هزینه به ازای هر مترمربع ۶۰۰,۰۰۰ ریال / تا ۹ مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی ۹۰۰,۰۰۰ ریال /از ۱۰ مترمربع تا ۲۴ مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی ۱,۴۲۵,۰۰۰ ریال / از ۲۵ مترمربع تا ۴۸ مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی ۲,۰۲۵,۰۰۰ ریال / از ۴۹ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی ۲,۶۲۵,۰۰۰ ریال / از ۱۰۱ مترمربع تا ۲۰۰ مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی ۳,۳۷۵,۰۰۰ ریال / از ۲۰۱ مترمربع تا ۲۵۰ مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی(موارد خاص) ۱,۱۲۵,۰۰۰ ریال / تا ۹ مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی ۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال / از ۱۰ مترمربع تا ۲۴ مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی ۲,۳۲۵,۰۰۰ ریال / از ۲۵ مترمربع تا ۴۸ مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی ۲,۷۷۵,۰۰۰ ریال / از ۴۹ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال/ از ۱۰۱ مترمربع تا ۲۰۰ مترمربع، به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی ۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال / از ۲۰۱ مترمربع  تا ۲۵۰ مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی (موارد خاص) تبصره ۱: فهرست ناشران دولتی و عمومی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین خواهد کرد. تبصره ۲: ناشرانِ خصوصی شهرستانی مشروط به نداشتن سابقة هرگونه تخلف و دریافت تذکر در دو دوره گذشته نمایشگاه، تا سقف ۱۵ مترمربع، از ۵۰% تخفیف بهره‌مند می‌شوند. ناشران برای آگاهی از ضوابط بخش خارجی اینجا را بخوانند. انتهای پیام/
http://tgilan.ir/?p=11426

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

2 بعلاوه چهار می شود؟
علم و فناوری
آخرین اخبار
اجتماعی