اقتصادی
فرهنگی
بین الملل
قصه «سمیر»؛ کلیه‌هایی که دیگر ندارد!
نامش «سمیر» است، سن و سالش زیاد نیست، در زلزله سرپل ذهاب به همدان پناه آورده، می‌گوید هنوز تکان‌های سهمگین‌اش را یادش هست، دیروز اندوه از دست دادن زندگی در زلزله به جانش افتاده بود و امروز کلیه‌هایی که دیگر ندارد، اگر به موقع یاری نشودمعلوم نیست قصه‌اش چه پایانی خواهد داشت، او منتظر است چشم‌انتظار دستان پرخیر و برکت تمام مردم ایران، پس بشتابید.
‌‌‌‌‌تی گیلان:                     
http://tgilan.ir/?p=13659

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

4 بعلاوه 10 منهای 2 می شود؟
علم و فناوری
آخرین اخبار
اجتماعی