تماس با ما

این رسانه تلاش دارد تا با اطلاع رسانی از اخبار و رویدادهای استانی ، کشوری و بین المللی ،

در راستای رسالت خود اقدام نموده و در جهت افزایش سواد رسانه در جامعه اثر بخش بوده

و مردم عزیز و فهیم ایران اسلامی را به زعم خود از دنیای پیرامون آگاه سازد.

سعید مهدوی